Domov pro seniory Praha 4 - Chodov Domov pro seniory Praha 4 - Chodov

Náš časopis CHODOVÁČEK

Domov pro seniory Chodov vydává pro své klienty (a nejen pro ně) každý měsíc časopis CHODOVÁČEK, ve kterém najdou klienti domova nejen zábavné čtení, ale i různé zajímavosti a poučení, fotografie z akcí pořádaných domovem, pozvánky na akce v daném měsíci. Nechybí zde ani příspěvky klientů domova.Veřejnost může časopis zakoupit za cenu 160 Kč (skutečné náklady na 1 výtisk). V případě zájmu - kontakt Denisa Sigmundová,tel. 775 601 533, aktivizace@seniordomov.cz.

Prohlédněte si náš časopis ve formátu PDF: