Ceník za ubytování a stravu

Poskytované služby Ceník za ubytování a stravu

Domov pro seniory Chodov se při všech svých činnostech řídí Zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a dalšími vnitřními pravidly. Cena za pobyt a stravu je stanovena s ohledem na typ pokoje (jednolůžkový, dvoulůžkový a trojlůžkový pokoj) a druh stravy (normální, dietní a diabetická). Pohybuje se v rozmezí od 10.695,-Kč do 11.470,- Kč za měsíc. Do ceny za pobyt a stravu není započten příspěvek na péči. V případě umístění klienta v domově náleží příspěvek na péči tomuto zařízení.

Ubytování

Pokoj Ubytování Strava normální Celkem
1-lůžkový 6 510,- Kč 4 805,- Kč 11 315,- Kč
2-lůžkový 6 200,- Kč 4 805,- Kč 11 005,- Kč
3-lůžkový 5890,- Kč 4 805,- Kč 10 695,- Kč
Pokoj Ubytování Strava dia + mix Celkem
1-lůžkový 6 510,- Kč 4 960,- Kč 11 470,- Kč
2-lůžkový 6 200,- Kč 4 960,- Kč 11 160,- Kč
3-lůžkový 5 890,- Kč 4 960,- Kč 10 850,- Kč

Stravování

Strava normální Strava dia + mix  
Snídaně 19,- Kč 19,- Kč    
Přesnídávka 5,- kč 5,- Kč    
Oběd 38,- Kč 38,- Kč    
1. večeře 25,- Kč 25,- Kč    
2. večeře 0,- Kč 5,- Kč    
Celkem hodnota potravin /den  87,- Kč 92,- Kč    
Režijní náklady /den 68,- Kč 68,- Kč    
Celkem 155,- Kč 160,- Kč    

 

Každý z klientů pobírá starobní, či vdovský důchod v určité výši. Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní předpis. Dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění, § 73. odst. 3 vám po úhradě za stravování a ubytování při poskytování pobytových služeb musí zůstat alespoň 15% vašeho příjmu jako tzv. kapesné. Klient si sám určuje, zda je mu celá tato částka (15%) vždy 15. den v měsíci vyplácena v hotovosti, či zda je mu ukládána na depozitní účet v Domově, či zda je mu z těchto 15% část vyplácena v hotovosti a zbytek je ukládán na depozitní účet. Z důchodu se měsíčně hradí ubytování (dle typu pokoje, ve kterém bydlíte – jednolůžkový pokoj 210 Kč/den, dvoulůžkový pokoj 200 Kč/den a třílůžkový pokoj 190 Kč/den) a strava na celý měsíc (155 Kč/den normální strava, 160 Kč/den diabetická či mixovaná strava).

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči se nezapočítává do úhrady za vaše ubytování a stravu! Na co se tedy tento příspěvek používá? Příspěvek na péči (PnP) náleží lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají zajištění, či přijímání stravy, pomoc s osobní hygienou a při výměně inkontinentních pomůcek či s pomocí výkonu fyziologické potřeby, s oblékáním a pohybem. Pracovníci domova vám tak umožňují prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní život s přihlédnutím k vašim individuálním potřebám, zabraňují tak vašemu sociálnímu vyloučení a co nejvíce podporují soběstačnost v rámci vašich možností. Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života. Jsou to různé aktivizační činnosti, dále např. schopnost komunikovat, nakládat s penězi či předměty osobní potřeby, obstarat si osobní záležitosti, uvařit si, vyprat a uklidit. V případě, že osoba, která pobírá PnP, bydlí doma, náleží tento příspěvek osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. V případě umístění osoby -  klienta do Domova pro seniory, náleží celá výše příspěvku na péči zařízení a slouží na úhradu služeb péče (§73 odst.4 zák.č. 108/2006 Sb.).

V případě klientů bez PnP v našem Domově nejde o klienty, kteří na PnP nemají nárok, ale o klienty, kterým bylo o PnP teprve zažádáno, ale i přesto jsou jim úkony péče poskytovány. PnP je vždy přiznáno zpětně. Sociální pracovnice Domova žádají jak o přiznání PnP, tak v případě nízkého stupně PnP (z důvodu zhoršení zdravotního stavu klientů) žádají o vyšší stupeň PnP. Do doby přiznání vyššího stupně PnP, je péče hrazena z provozních prostředků. U klientů v I., II., III. a IV. stupni závislosti je příspěvek na péči plně vyčerpáván. O příspěvku rozhoduje krajská pobočka příslušného Úřadu práce. Příspěvek na péči se rozlišuje ve 4 stupních.

kalendář akcí

červenec 2018

Po Út St Čt So Ne
25
26
27 28 29 30 1
2 3
4
5 6 7 8
9 10
11
12 14 15
16
17
18
19 20 21 22
23
24
25
26 27 28 29
30
31
1 2 3
4
5

Časopis Chodováček

archiv časopisu

Člen APSS ČR

347 297 návštevníků webu
zřizovatel
partneři