Pro zájemce

Pro zájemce

Domov pro seniory Chodov, poskytuje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., pobytové sociální služby zejména občanům Hlavního města Prahy, kteří mají sníženou soběstačnost především z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v zařízení sociálních služeb. Služby jsou určené seniorům od 65 let výše. Ve výjimečných a závažně odůvodnitelných připadech může být služba poskytována i osobám mladším.

V případě zájmu o poskytnutí sociální služby v DS je možné si telefonicky nebo e-mailem domluvit schůzku se sociální pracovnicí, při které budou zájemci předány základní informace o poskytované službě, provedena prohlídka zařízení a poskytnuty potřebné formuláře, které jsou také ke stažení níže nebo dostupné přímo na recepci v DS. Vyplněné formuláře lze doručit poštou nebo osobně na sekretariát Domova. Po přijetí formulářů je zájemce zařazen do evidence žadatelů o umístění. Žádost bude ještě znovu posouzena poté, co bude provedeno sociální šetření v místě pobytu zájemce. Na základě volných ubytovacích kapacit v Domově rozhoduje o přijetí žadatele komise k přijetí. Následně je domluven termín nástupu a podepsána Smlouva o poskytnutí sociální služby.

K podání žádosti do DS Chodov je třeba:

(seznam dokumentů, které jsou potřeba k žádosti naleznete níže)

(vyplňuje praktický lékař nebo ošetřující lékař v případě hospitalizace žadatele)

  • Kopie důchodového výměru za aktuální rok
  • Kopie rozhodnutí o přiznaném příspěvku na péči

(Pokud nemáte zažádáno o příspěvek na péči, lze o něj zažádat. O příspěvku na péči rozhodují kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v místě Vašeho bydliště.)

  • Aktuální kontakty

(Telefon, adresa., e-mail na Vás, rodinu, blízké osoby.)

V den nástupu do DS zájemce přinese životní příběh, který slouží jako jeden z podkladů pro plánování průběhu služby. Bližší informace a návodné otázky pro zpracování životního příběhu najdete níže.

Služby Domova nejsou určeny:

  • seniorům odkázaným na speciální prostředky komunikace, které personál neovládá;
  • osobám, jejichž situace nevyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby;
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje dlouhodobě trvalé poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení nebo v domově se zvláštním režimem.

V případě dotazů se prosím obraťte na sociální pracovnici:

Bc. MARTINA BAJCZEROVÁ
evidence žádostí
tel.: 267 907 427
e-mail: martina.bajczerova@seniordomov.cz

kalendář akcí

květen 2018

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8
9
10
11
12
13
14 15
16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3

Časopis Chodováček

archiv časopisu

Člen APSS ČR

320 666 návštevníků webu
zřizovatel
partneři