Rekonstrukce 2016

O nás / Aktuality / Rekonstrukce 2016

Rekonstrukce 2016

Letos jsme se pustili do velkých rekonstrukcí. Jedná se o výměnu oken, zateplení obvodového pláště na budově A a kompletní rekonstrukce kuchyně.

Po minulém roce plném oslav jsou letos na řadě rekonstrukce.

Podrobné informace naleznete ZDE.

Dne 1. 2. 2016 jsme zahájili práce na výměně oken. Výměna oken na budově A v jednotlivých místnostech a dalších společných prostorách bude probíhat dle předem stanoveného harmonogramu, tak aby byl chod zařízení co nejméně ovlivněn. Započali jsme výměnou oken na schodišti na ubytovnu, kde si zároveň zhotovitel stavby vyzkoušel, jak půjdou stávající okna vybourat a jak rychle bude možné osadit nová.

V úterý 2. 2. 2016 se práce přesunuly již do přízemí, měnila se okna v ambulanci praktického lékaře, na kosmetice, rehabilitaci, v keramické dílně.

Dnes 3. 2. 2016 probíhají práce v chodbě směřující od haly k výtahům. Po výměně konkrétních oken nastupují zednické profese, jejichž činnost trvá další 1-2 dny.

Rekonstrukce obvodového pláště na úseku A pokračuje dle harmonogramu, práce se z přízemí a technických místností přesunuly na 3. patro, kde od 15. 2. 2016 probíhá výměna oken na pokojích klientů. Ti se v neděli přestěhovali na 1. a 2. patro úseku A, případně na úsek D. Koncem týdne budou probíhat na 3. patře dokončovací práce a úklid. Stejným způsobem se bude pokračovat na 2. a 1. patře.

Cituji paní ředitelku Mgr. Bc. Ilonu Veselou: „Zvažovali jsme několik variant stěhování, vždy s přihlédnutím k tomu, abychom obyvatele Domova ochránili co nejvíce od nezbytného pracovního hluku a prachu stavby. Jako nejvýhodnější variantu jsme zvolili vždy vystěhování celého patra, kde bude výměna oken probíhat na dobu cca 1 týdne na jiný pokoj v jiném patře budovy A nebo D, byť za dočasně stísněných podmínek. Uvědomuji si, že tento stav je citelným zásahem do soukromí klientů Domova, přesto věřím, že toto rozhodnutí chápete a že vše proběhne ke vzájemné spokojenosti.

Práce na ubytovně zaměstnanců se prodlouží, minimálně do konce března 2016, o dalším vývoji budou zaměstnanci průběžně informováni.

Dne 15. 2. 2016 jsme předali staveniště firmě, která bude rekonstruovat kuchyni. Stejný den firma započala práce, v době mezi 8.00 až 18.00 hod. (s pauzou mezi 12.00 a 14.00 hod.) budou probíhat stavební práce v celém prostoru kuchyně, části jídelny a v prostorách suterénu. Začíná se bouracími pracemi, které budou hlučnější, je též možné, že klienti a zaměstnanci pocítí vibrace, které se pravděpodobně nejvíce projeví při bourání stávajících podlah. Vedení Domova pro seniory si Vás, jak obyvatele Domova, tak návštěvy, dovoluje požádat o pochopení. Takto intenzivní práce budou probíhat maximálně 1 měsíc.

Aktualizace 15. 3. 2016
Rekonstrukce obvodového pláště pokračuje dle harmonogramu, okna byla vyměněna, osazují se zbývající parapety, byla téměř zateplena severní část budovy (z ulice Donovalská), nyní se přesouvají práce do vestibulu a na balkony. Z důvodu stále velké prašnosti se jídlo nadále bude podávat pouze na malých jídelnách na patrech.

Rekonstrukce kuchyně pokračuje též podle harmonogramu, byly provedeny bourací práce, byly vybourány příčky a podlahy, byly vystavěny příčky nové a přeloženy stoupačky, v následujících dnech budou probíhat vrty kanalizace a posléze lití podlah.
Malování na úseku A proběhne po skončení rekonstrukce, cca na podzim letošního roku.
Práce na ubytovně zaměstnanců jsou v současné době zastaveny z důvodu navýšení nákladů, nyní se řeší finanční otázka. V případě dohody je předpoklad dokončení prací na konci dubna 2016.

Aktualizace 13. 4. 2016
Rekonstrukce obvodového pláště se přesunula do atria a od 20. dubna začínáme na západní straně budovy. Na severní straně již bylo odstraněno lešení a barva je dle našeho názoru krásná. Na konci dubna započnou práce na ubytovně, kde kvůli havarijnímu stavu sádrokartonové konstrukce a střešních oken značně narostly náklady a vedení Domova bylo nuceno vážně diskutovat o cenách víceprací. Kdy budou práce na ubytovně dokončeny, bude upřesněno v příštích týdnech (do konce května to ale pravděpodobné není).

Rekonstrukce kuchyně pokračuje dle harmonogramu, podlahy byly vylity a beton nyní zraje, do úplného vyschnutí není možná pokládka podlahových krytin. Zatím však probíhají práce na omítkách a práce obkladačské.

Dodavatel gastrotechnologie byl v nadlimitní veřejné zakázce vybrán a nyní běží lhůta pro podání námitek ostatních uchazečů. Pokud se nikdo z uchazečů neodvolá, mohla by být koncem dubna podepsána smlouva. Tudíž v průběhu května montáž a od června, maximálně července 2016, se snad naši kuchaři vrátí do nové kuchyně.

Aktualizace 24. 5. 2016

Rekonstrukce stravovacího provozu
Stavební část rekonstrukce byla dokončena 11. 5. 2016, kdy byly zjištěny drobné nedodělky, které byly odstraněny do 19. 5. 2016. Dne 20. 5. 2016  jsme předali prostory kuchyně firmě 1. chráněná dílna, která je dodavatelem gastro vybavení. V těchto dnech tedy probíhají finální montážní práce Současně jsme zadali práce na novou výmalbu jídelny a přilehlé chodby k výtahům v budově A. Podle plynulosti zkušebního provozu začnou naši pracovníci kuchyně opět vařit v průběhu června.


Rekonstrukce obvodového pláště budovy
V těchto dnech finišují práce na fasádách, zatepluje se poslední západní strana budovy, probíhají dokončovací práce na rampách a kolonádě do zahrady. Stále pokračují práce na ubytovně, která by měla být otevřena od 1. 7. 2016.

Aktualizace 3. 8. 2016

Na konci května byla dokončena rekonstrukce kuchyně a 6. 6. 2016 proběhl první oběd v prostorách velké jídelny. 14. 6. 2016 byly dokončeny i veškeré práce na rekonstrukci obvodového pláště budovy A.

Obě stavby jsou úspěšně zkoulaudovány.

Na podzim jsou naplánovány další zajímavé rekonstrukce – budou se postupně rekonstruovat koupelny na úseku A a B a WC v přízemí, budou zatepleny rozvody teplé vody v suterénu a na úseku A proběhne ještě obnova signalizace na A1 a A3.

Po stavebních úpravách budova Domova prokoukla, a tak vynikla potřeba revitalizace obou vnitřních zahrad. V atriu Domova v současné době probíhají revitalizační zahradnické práce, prořez dřevin, zasazení nových květin a položení mulčovací kůry pod stromy, bude obnovena skalka, která je nyní zarostlá. Po konzultaci se zahradní architektkou jsou plánovány úpravy na zadní velké zahradě - budou odstraněny staré nemocné stromy a zasazeny nové, kterou budou vhodné do tohoto prostředí. Úpravy budou probíhat postupně a celková doba obměny zahrady by měla trvat cca 5 let.

Aktualizace 15. 10. 2016

Dne 3. 10. 2016 jsme zahájili plánovanou investiční akci rekonstrukce koupelen. Rekonstrukce se přímo dotkla v podstatě všech obyvatel na budově A i B. Celkem bylo zrenovováno 6 koupelen na budově B a 3 koupelny na budově A. Tato rekonstrukce, jak sami jistě víte, byla nutná a plánovaná. Jednalo se již o havarijní stav, kdy docházelo k velkým průsakům vody do spodních pater, a koupelny tak nesplňovaly nejen hygienické předpisy, ale i standardní komfort na soukromí ve společných koupelnách. V rámci nových koupelen na jednotlivých patrech budovy B tak vzniknou tři oddělené prostory sprch se samostatným vchodem a rozdílnou plochou podle požadavků na pomoc při koupeli na lůžku, křesle nebo samostatně. Koupelny na budově A budou řešeny jako jeden prostor a budou vybaveny pro koupel na lůžku, křesle a samostatně. Všechny sprchové kouty budou vybaveny sedátkem a madly z důvodu bezpečnosti a dále
podlahovým vytápěním.

DÍLČÍ OPRAVY

Vedle této velké stavební akce, která je opět spojena s bouracími pracemi, probíhá v našem Domově řada dílčích oprav. Pokusím se je všechny vyjmenovat.
Provedeny byly následující práce:
– montáž žaluzií na všech patrech budovy A;
– výmalba chodby a nalakování zárubní, madel a vzduchotechniky v přízemí budovy A – od vchodu k výtahům;
– výmalba chodby a nalakování zárubní, madel a vzduchotechniky v přízemí budovy A – od výtahů k jídelně;
– výměna osvětlení v přízemí budovy A;
– výměna osvětlení na chodbách budovy B;
– opravy záchodů v přízemí budovy A vedle ordinace;
– oprava WC pro personál naproti pracovně aktivizačního oddělení;
– nové vybavení ambulance;
– lakování parket v tělocvičně;
– oprava parket, lakování a výměna koberce na podiu v kinosále;
– výmalba chodby od jídelny k výtahům v přízemí budovy A;
– výmalba tělocvičny a nalakování vzduchotechniky a zárubní v tělocvičně;
– zahradnické práce v atriové zahradě;
– položení prahů na pokojích klientů v budově A;
– výměna oplocení velké zahrady směrem do ulice Stýblova.

PLÁNUJEME
– opravu osvětlení v kinosále;
– montáž samootvírání dveří na budovu B vedle vrátnice, dveří od výtahů budovy A do kolonády v přízemí
a na dveře do kuřárny v přízemí budovy A;
– výmalbu společenské haly, spojovací chodby mezi halou a malým výtahem na budovu B;
– během následujících měsíců výmalbu všech pokojů v budově A;
– opravu zasklení kopule kinosálu;
– výměnu bočních oken v kinosále;
– částečnou výměnu toalet na pokojích klientů;
– sanaci omítek v šatnách budovy D;
– sanaci omítek v kolonádě u velké zahrady (tzv. mořský koutek);
– opravu zdi a natření zdi provozního dvora;
– opravu stříšky nad garážemi;
– instalaci dřevěného ostění na věži budovy B (pod hodinami);
– opravu dřevěných zábran v atriové zahradě;
– opravu koupelny pro zaměstnance v přízemí budovy B.

PLÁNUJEME ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
– rekonstrukce veřejných toalet na společenské hale;
– nákup mandlu;
– nákup nábytku do ubytovacích prostor Domova;
– nákup vícemístného vozidla pro klienty;
– zateplení rozvodů teplé vody v suterénu;
– pořízení signalizace na oddělení A1;
– oprava chodníků před vchodem do areálu Domova.


Publikováno: 25. 4. 2016 Autor: Klára Vohrnová Sekce: Aktuality

Fotoalbum

kalendář akcí

květen 2021

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

představení domova

Virtuální prohlídka

Časopis Chodováček

archiv časopisu

Člen APSS ČR

1 194 579 návštevníků webu
zřizovatel
partneři