Poděkování Domovu

Vážená paní ředitelko,

pokládám za důležité a slušné, napsat Vám o svých zkušenostech, které souvisejí s přijímáním naší maminky, paní L. H., do Vašeho domova seniorů.

Oznámení o možném přijetí naší maminky bylo štěstím, které nás potkalo v této nelehké a složité době, kdy zdravotních problémů u maminky začalo přibývat.

Téměř 40 let sleduji a obdivuji prostředí DS, krásu jeho vnějších prostor, parkových úprav, citlivě doplněných drobnými užitkovými stavbami. Ale až nyní jsem měla možnost seznámit se také se společnými prostorami k nejrůznějšímu využití. Moc obdivuji jejich vzdušnost, barevnost a pohodlí klientů k různým činnostem. Také jsem byla překvapena krásou interiéru kaple, nádhera.

Těšíme se, hlavně však maminka. Jsme velmi rádi, že citlivě vnímáte potřeby všech klientů, kteří jsou v nelehké životní situaci a potřebují pomoc, aby mohli být šťastni.

Velice si toho vážím a děkuji Vám, paní ředitelko.

S pozdravem a poděkováním

E. B.

dcera paní L. H.


Počas našej návštevy nás milo privítali v už spomínanom zariadení sociálnych služieb, kde sme strávili dlhý čas na to, aby sme sa presvedčili o tom, že aj naši susedia robia prácu v sociálnych službách s nadšením a veľkým srdcom.

Stretli sme sa s úžasným vedením a personálom, ktorí nás sprevádzal celým zariadením, kde sme mohli načerpať množstvo inšpirácií a informácií, ktoré nás pri našej práci obohatia.

Empatia, priateľskosť a súdržnosť, ktorú si po našom stretnutí odnášame, nás bude sprevádzať počas ďalších rokov našej náročnej ale krásnej práce. Týmto by sme sa ešte raz chceli poďakovať vedeniu

Domova pro seniory Chodov, pani riaditeľke Mgr. Bc. Ilone Veselej a sociálnej pracovníčke Mgr. Anne Tomčákovej za profesionálnosť,  ľudskosť a možnosť získať nové priateľstvá.

Výňatek z článku Mgr. Valérie Hvaťové, vedoucí sociálního úseku Sociálneho domu ANTIC n.o., Bardejov, uveřejněného v odborném časopise ŠANCA na kvalitné sociálne služby.


Vážená paní ředitelko,

chci vyjádřit svůj vděk za skvělou péči všem, kteří se na oddělení A3 starali o moji maminku. Některým jsem poděkoval osobně, ale nestihl jsem to říci všem. A tak bych jim rád poděkoval touto formou.

Můžete na ně být hrdá.

Všem z oddělení A3

Z celého srdce děkuji vám všem za poskytnutí perfektní a profesionální péče mojí mamince Heleně.

Především si cením vašeho lidského a milého přístupu a také humoru, který si v této nelehké profesi zachováváte. Pečovat o staré a nemocné lidi musí být neuvěřitelně náročné jak po stránce fyzické, tak po stránce psychické. Hluboce si vážím vaší práce a přístupu k lidem.

Jsem rád, že maminka našla svůj poslední domov právě u vás. Nikdy nezapomenu na vše, co jste pro maminku a pro mě udělali.

Ještě jednou děkuji.     

M. T.


Navštívili jsme vaše zařízení a moc děkujeme za pohostinnost. Diskutovali jsme o tom, co jsme viděli a co jsme se naučili během naší prohlídky a dobře to využijeme.

Pokud budete mít příležitost navštívit Koreu, prosím, navštivte nás.

Doufáme, že si budeme navzájem uchovávat dobré vzpomínky.


Sincerely,


Rev Dr Shinchon Chun
General Secretary
Korea Presbyterian Welfare Foundation

  


Velká pochvala a poděkování všem z oddělení A2 za překrásnou atmosféru a výzdobu v době Velikonoc. Našemu Domovu mohu s hrdostí říkat, že se tu cítím jako doma. 

Chci pochválit osazenstvo kuchyně, výběr jídla a hlavně kvalitu. Jídlo je velmi pestré a chutné. Neměl jsem jedinou snídani, oběd nebo večeři, co by mně nechutnalo. Dále patří poděkování personálu A2.  Jídlo nám připravují ochotně a s úsměvem a to pak chutná ještě více. 

J. B., klient


Vážená paní ředitelko,

ráda bych Vám i všem zaměstnancům touto cestou popřála spoustu síly a energie pro práci, která je neuvěřitelně potřebná a abyste věděli, že jsou lidé, kteří si práce Vaší a Vašich zaměstnanců váží a doceňují. Moc děkujeme!

H. H.

dcera pana J. Š.


Vážená paní ředitelko,

již nějakou dobu se chystám Vám poděkovat za Vaši vstřícnost s ohledem na složitou situaci kvůli koronaviru. Oceňuji nejen Vaši iniciativu, ale snahu všech pracovníků DS Chodov.

Myslím, že mohu i jménem ostatních obyvatel potvrdit, že se nám tu žije dobře.

Ještě jednou děkuji.

H. H., klientka


Chci poděkovat za sebe a snad i za ostatní paní ředitelce, celému vedení i personálu za veškerou péči a podporu v nedávné krizové době. Také za to, že jsme vše přežili bez újmy na zdraví, i když jsme si psychicky sáhli na dno. Doufám, že se žádné negativní prognózy už nevyplní. Musím také poděkovat kuchyni, že se starala o naše žaludky. Díky!

E. F., klientka


Vážená paní vedoucí domova A,

nadále trvá vzorná péče personálu o mé nezáviděníhodné fyzické postižení. Dnes se o mě u koupelové hygieny staraly nová pí. pečovatelka O. s vedoucí z II. patra pí. P. a hladce zvládly mou očistu. Problém nebyl ani při přesunu na pojízdnou vanu a zpět na lůžko, kdy pomohla velmi šikovná B., která už mě zná. Zítra očekávám osobní návštěvu pí. R. P., která mi po smrti manžela stále pomáhá. Pokud se jí nepřihodí něco nepředvídatelného (např. u dětí), tak by si dovolila přijít na moment rovněž k Vám s osobním poděkováním.

Děkuji za věnování pozornosti a přeji příjemný den.    

S pozdravem J. B., klientka


Vážená paní ředitelko,

v této nelehké době bych chtěla poděkovat Vám a všem zaměstnancům DS Chodov za profesní a lidský přístup v rámci plnění nařízení vlády. Vím, že v sobotu jste všichni pracovali do pozdních večerních hodin, aby jste řešili situaci v DS. Určitě je to teď stále.

Hlavně bych chtěla poděkovat paní Bc. Štěpánce Foučkové (manažer kvality péče), paní doktorce a všem sestrám a zaměstnancům B2 při řešení situace mé maminky paní V. M.. Jednalo se o její přestěhování od nemocné spolubydlící do jiného pokoje v rámci oddělení. Bylo to určitě komplikované a vyčerpávající.

Na B2 vždy pracují s klienty přívětivě, profesionálně a lidsky.

Vyjadřuji úctu vám všem, kteří za podmínek kritické personální situace a nedostatku ochranných pomůcek děláte svoji těžkou a málo ohodnocenou práci. Určitě všem patří potlesk od všech příbuzných jako poděkování za práci o naše blízké. Doufám, že příslušné orgány ocení práci v sociálních službách, včetně finančního ohodnocení.

Přeji všem hodně psychických a fyzických sil v dalším těžkém období.

V. Ch.

dcera paní M.


Dobrý den,

chtěla bych Vám i celému Vašemu profesionálnímu týmu opět poděkovat. Můj táta, pan K. Š., je u Vás stále velmi spokojen. Vyhovuje mu příjemné prostředí, chutná strava, ochota a vstřícnost ošetřujícího personálu. Myslím, že je i v jeho oddělení A2 dobrý kolektiv. Zvláště si oblíbil pana P. a paní Š.. Díky tomu je i celá naše rodina spokojená. Vždy, když za ním jdeme na návštěvu, je naladěn velmi pozitivně a všechny chválí. 

Díky za vynikající výsledky Vaší práce, za které vypovídá i pětihvězdičkový certifikát kvality.

Hezký den,

E. K.


Vážená paní ředitelko,

moje maminka paní V. K. byla klientkou vašeho domova pět let. Během té doby jsem za ní chodila téměř denně a viděla tak provoz domova hodně zblízka. Musím poděkovat všem zaměstnancům, s jakým nasazením, péčí a laskavostí dělají svoji velmi náročnou a obtížnou práci. Zejména chci poděkovat personálu oddělení B2, kde maminka byla. Párkrát se stalo, že jsem přišla v době, kdy probíhala hygiena a čekala jsem na chodbě . Aniž by kdo tušil, že tam jsem, vyslechla jsem hovor s maminkou, který mi vehnal slzy do očí. Velmi empaticky, mile a s úsměvem s ní bylo jednáno, tenkrát to byla paní pečovatelka Samcová, která snad pouze zaskakovala na tomto oddělení o to více mě to překvapilo. Pečovatelky z B2,  paní Erika K., Jana H. a všechny, které tam byly od začátku až do teď, jsou prostě skvělé a jednaly vždy profesionálně s citem a laskavostí a patří jim můj dík a uznání. No, nakonec jsem si nechala sestru Blanku B. a Taťjanu Š.. Zhruba před rokem maminka byla odvezena do nemocnice Krč. Pan doktor moc neposlouchal moje připomínky k maminčině cukrovce a nasadil pouze paliativní léčbu s tím, ať se připravím na nejhorší. Abych to zkrátila, tak s pomocí těchto dvou úžasných sestřiček, Blankou a Taťjanou , jsme maminku vrátily vzdor lékařské péči do života a ještě rok se s námi těšila a dva dny před smrtí v nedožitých 98 letech ještě se mnou navštívila v domově ples na téma Letectví. Prosím, vyřiďte všem zaměstnancům můj veliký dík za práci kterou vykonávají.

Přeji hezký den,

Marcela T.


Milá paní ředitelko Veselá,
                                                                                                                                                                                                       o Vánocích je člověk šťastný, když je může oslavit v rodinném kruhu, Vánoce jsou ale i svátkem i rozjímáním a vzpomínáním na ty, kteří již s námi nejsou a byli nám nejdražší – pro mě a sestru to byli rodiče pan F. Š. a B. Š. Vzpomínky na rodiče jsou u nás již navždy spojené s jejich posledními léty života, která před 20 lety prožili ve Vašem ústavu, protože maminka byla tak těžce nemocná, že jsme ji nemohli nechat dožít doma. Nedovedu si ovšem představit lepší místo k dožití posledních let života než u Vás ve Vašem domově. Byla jsem mile překvapená, když jsem zjistila při své návštěvě Vašeho ústavu před rokem, že Váš ústav po stavebních úpravách je ještě hezčí, především jsem ale měla radost, že lidé, kteří u Vás pracují, jsou  stejně laskaví a vlídní, jako tehdy před dvaceti lety.

Obdivuji také paní ředitelko Vaši nezištnost a obětavost v práci, kdyby byli takoví lidé jako Vy ve všech domovech pro seniory, tak by se člověk ani nebál zestárnout.

Přejeme tedy Vám a Vaší rodině hezké vánoční svátky a dobrý rok 2019.


Vážená paní ředitelko,

 

moje maminka, paní K., je klientkou domova na oddělení A2. Ráda bych touto cestou poděkovala za péči sestřiček i ošetřujícího personálu  na oddělení A2. Zvláště bych ocenila obětavý a laskavý přístup paní Evy a Márie. Navíc, mimo své pracovní povinnosti, připravují několikrát do roka, krásnou výzdobu haly i pokojů (dle ročních období). Naposledy nádherná vánoční výzdoba.

 

Opravdu to působí pocitem domova především pro klienty, ale i pro nás, rodinné příslušníky. Patří jim veliký dík.


Dobrý den, vážená paní magistro,

chtěl bych tímto poděkovat a ocenit práci paní Jitky Peroutkové, která nám poskytla všechny potřebné informace před nástupem i během přijetí naší babičky paní K. do domova. Přístup paní Jitky Peroutkové je naprosto profesionální, ale zároveň do určité míry osobní a citlivý a její slova byla pro nás uklidněním a ujištěním.

Děkuji za odváděnou práci ve vašem domově.


Milá paní ředitelko, 

 

děkuji za sebe i za maminku. Sobotní zahradní slavnost byla opět jako v předcházejících letech velmi zdařilá, znovu dokázala jak úžasný kolektiv máte kolem sebe a dokážete pro seniory dělat maximum. Jsem ráda, že i maminka, která je již trvale na lůžku mohla díky Vašim obětavým sestřičkám na zahradu a vzpomínat na své dřívější procházky zde. A Vaše  osobní pozdravení pro ni bylo velmi milým překvapením a moc Vám děkuje.

Přeji Vám další úspěchy a děkuji  všem, kteří se o maminku denně staráte. Je to práce velmi náročná, ale u Vás v domově se vždy setkáváme s úsměvy a klidnou atmosférou.                                                   


Děkuji za zprávy, je toho tolik, co jste schopni vytvořit. Úžasná práce!. Jste „stát ve státě“. Kéž by ale ten náš skutečný byl budovaný na podobných principech laskavosti, vstřícnosti a myšlení na druhé.

Přeji vám všem to nejlepší, hodně inspirativních nápadů, potřebných financí, dobrých vztahů, ochotných lidí a zdraví.


Řešit nesamostatnost blízkého člověka, je vždy složité. Několik let jsme se snažili vše zvládnout sami, nakonec ve shodě s babičkou jsme požádali o pomoc Vás. Minulý rok, konkrétně 18. 11. 2014, babička nastoupila k Vám do domova. Kvalita života se jí nejen zlepšila, ale i adaptace v 90-ti letech proběhla díky Vám vcelku bezproblémově.

Přijměte naše poděkování a velikou úctu k Vaší práci, která má smysl a je tolik potřebná.


Dobrý den paní ředitelko,

ráda bych Vám srdečně poděkovala za vzornou péči a starostlivost, kterou Vy i Vaši pracovníci poskytují klientům - konkrétně mamince paní Č. Maminka pobyt u Vás považuje za svůj domov a za každodenní úsměvy pracovníků i jejich péči na oddělení A2 velmi děkuje a váží si toho. Přeji Vám klidné vánoční svátky a do nového roku 2016 hodně pracovních i osobních úspěchů. Děkuji za optimismus a přátelkou atmosféru, kterou denně rozdáváte mezi klienty domova.


Vážená paní Vohrnová,

moc děkuji za přání a hlavně za Vaši velmi dobrou péči o staré lidi, což není všude tak samozřejmé. Ja jsem členka komise seniorů a bohužel jsem osobně u Vás ještě nebyla, ale reference a množství akcí, které pro tyto tak zranitelné lidi pořádáte, svědčí o opravdu lidském vztahu ke svým svěřencům.

Dovoluji si Vám osobně a celému kolektivu pracovníků, jakož i obyvatelům Vašeho domova popřát krásné Vánoce a hodně zdraví, krásných zážitků, sil a optimizmu k překonávání nelehkého, ale přirozeného údělu stáří. S Vaší péčí a pomocí se jistě zvládá snáze a radostněji.

Věra Grandeová, Komise seniorů MČ Praha 11


Vážená paní ředitelko,

o Vánocích lidé více přemýšlejí o svých vztazích k lidem, kteří je obklopují a vzpomínají na ty blízké, kteří jim byli drazí, ale již nenávratně odešli. V letech 1995-1999 strávili naše rodiče Š. poslední roky svého života ve Vaší instituci. S vděkem vzpomínáme na mimořádnou péči Vašich pracovníků a jejich vlídný přístup k rodičům.

Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2016.


Tímto bych chtěl ještě jednou velmi poděkovat Vám a celému kolektivu z domova za bezvadnou péči, kterou jste věnovali našemu otci a babičce. Přeji vám hodně sil a nadále i odhodlání pro tuto náročnou práci.


Vážení přátelé,

měl jsem ve Vaší péči maminku po dlouhých 6 let od podzimu 2009 až do letošního 22. listopadu, kdy nás moje maminka navždy opustila. Chci Vám všem touto cestou poděkovat za péči, kterou jste jí s láskou a úsměvem věnovali. Jsem si dobře vědom, že ne vždy to bylo snadné a jednoduché, zejména potom, kdy maminka přestala chodit a zůstala trvale na lůžku. Přijměte proto prosím ještě jednou mé upřímné poděkování jako projev vděčnosti za prokázané služby.


Dobrý den,

 

moje teta byla Vaší klientkou, bydlela na B1 až do 25. 12. 2015. Chtěla bych poděkovat za veškerou péči jí poskytnutou a vyzdvihnout profesionální a laskavý přístup všech, kteří se o ni starali na tomto oddělení. Moje teta byla nepohyblivá, inkontinentní, plně odkázaná na personál, o to více si ceníme jejich nelehké práce a služeb.

 


15. 2. 2016 byla telefonicky podána pochvala na zdravotní sestřičky paní Marcelu Baťkovou a Zdenu Marešovou z úseku B1. Pochvalu podala paní Prudká – dcera naší klientky paní Petelíkové. Velmi obě sestřičky chválí za kvalitní péči a velmi pěkný přístup k mamince.


Ráda bych poděkovala celému pracovnímu kolektivu oddělení A1 za obětavou a laskavou péči, kterou zpříjemnil poslední roky života paní  F. Velmi si Vás všech vážím, neboť práce se starými lidmi je náročná fyzicky, ale i psychicky. Do dalších let Vám přeji hodně elánu, zdraví a osobní spokojenosti!


Paní Zuzana Schilhartová věnovala pracovníkům na oddělení A1 za péči, kterou věnovali její mamince, Smoothie Maker a kávovar Dolce Gusto. Děkujeme!

kalendář akcí

červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27
29
30 31 1 2
4
5
6 7 9
12
13 14 15 16
17 18
20
21 22 23
25
26
29 30

představení domova

Virtuální prohlídka

Časopis Listy z domova

archiv časopisu

Člen APSS ČR

APSS ČR logo

1 975 671 návštevníků webu
zřizovatel
Praha
partneři

Logo partnera Praha Logo partnera Mezi námi Logo partnera Europlasma Logo partnera Rigalli Logo partnera Kaleido Logo partnera Semileas Logo partnera PD Logo partnera Kimberly Logo partnera Tena Logo partnera Hartmann Logo partnera Mladí duchem Logo partnera Fysi