Informace

Služby ART = aktivizace, rehabilitace, terapie Informace

AKTIVIZACE

Volnočasové aktivity slouží k naplnění života seniorů smysluplnou činností, která klientům přínáší radost, pohyb, poučení a zábavu. Aktivizaci klientů se plně věnují aktivizační pracovnice v úzké spolupráci s klíčovými pracovníky na všech patrech.

DS Chodov nabízí celou řadu možností trávení času:

SPOLEČENSKÉ ČINNOSTI

 • Aktivní dopoledne/odpoledne na jednotlivých odděleních
 • Besedy
 • Dámský klub
 • Dech, řeč a pohyb
 • Keramická dílna
 • Kondiční cvičení
 • Kulturní vystoupení (divadlo, koncert)
 • Kulinářství (vaření, pečení)
 • Literární klub
 • Literární návraty
 • Šperkařská dílna
 • Oslava narozenin
 • Pěvecký sbor
 • Poslech audioknih
 • Povídání pro potěchu ducha
 • Procházky po okolí
 • Promítání filmů a videí
 • Relaxační cvičení
 • Reminiscence
 • Setkání výboru obyvatel a stravovací komise
 • Společenské hry
 • Sportovní hry
 • Spoteee
 • Tanec vsedě
 • Trénování paměti
 • Pánský klub
 • Zpívání pro radost na jedn. patrech
 • Výlety
 • Výtvarný ateliér
 • Zahradničení

INDIVIDUÁLNÍ ČINNOSTI

 • Individuální aktivity (čtení, povídání, hry, audioknihy/filmy)
 • Individuální muzikohraní
 • Individuální tvoření
 • Pastorační služba u lůžka
 • Pomoc při práci s počítačem
 • Zvířátko u lůžka

Další možnosti trávení času:

 • Bosonohá stezka
 • Bylinkový koutek
 • Cukrárna
 • Čtenářská místnost (automat na kávu, denní tisk, časopisy, počítač)
 • Chodováček (časopis DS Chodov)
 • Dětský koutek (pro návštěvy s dětmi)
 • Dobrovolnictví (možnost mít svého dobrovolníka)
 • Kavárna
 • Kaple (bohoslužba slova, mše svatá, setkání nad biblí s farářkou)
 • Knihovna (možnost půjčení knih, časopisů, počítač)
 • Masážní křeslo
 • Pétanque hřiště
 • Posezení na zahradě nebo v atriové zahradě
 • Posilovací stroje na zahradě
 • Reminiscenční místnost
 • Ruské kuželky
 • Sportovní koutky na patrech
 • Tělocvična (rehabilitační stroje, rotoped, Spoteee, šlapadlo, motomed, basketball)
 • Web (www.seniordomov.cz), Facebook, Instagram, YouTube
 • Zimní zahrada

REHABILITACE

DS klientům nabízí odbornou rehabilitační péči, kterou zajišťují kvalifikované fyzioterapeutky. Fyzioterapie je poskytována především imobilním klientům, kteří potřebují individuální a specificky zaměřenou terapii, která probíhá u lůžka na pokojích klientů.

Jde zejména o:

 • léčebnou tělesnou výchovu;
 • dechovou rehabilitaci;
 • cévní gymnastiku;
 • cvičení na neurofyziologickém podkladě;
 • nácvik koordinace a stability;
 • vertikalizace a chůze;
 • procvičování kognitivních funkcí a nácvik soběstačnosti;
 • výběr a nácvik používání vhodných kompenzačních pomůcek;
 • a další odborné rehabilitační techniky.

Ambulantní část rehabilitace je vybavena specializovanými diagnostickými a terapeutickými zdravotnickými přístroji. K dispozici je zde magnetoterapie, ultrazvuk, parafín, vodoléčba, termoterapie, fototerapie a jiné.

Součástí práce fyzioterapeutek je využití ergoterapie pro dosažení maximální soběstačnosti klientů, jejich aktivního zapojení do života a zvýšení kvality života.

V rámci ergoterapie se provádí zejména:

 • rozvoj hrubé a jemné motoriky;
 • nácvik koordinace a vytrvalosti;
 • rozvoj vnímání a senzomotoriky;
 • kognitivní dovednosti;
 • nácvik činností ADL.

DS Chodov není specializované rehabilitační pracoviště a fyzioterapie tedy není poskytována standardně a kontinuálně u všech klientů. Rehabilitační péče probíhá vždy na základě doporučení lékaře, a to zejména u těch klientů, u kterých došlo k akutnímu zhoršení pohybového aparátu. Zároveň je však rehabilitace poskytována i u klientů, kde je možné díky rehabilitaci dosáhnout zlepšení či alespoň udržení co nejvyšší míry soběstačnosti v případě postupného zhoršování zdravotního stavu a celkové dekondici. V rámci rehabilitační péče spolu úzce spolupracuje celý tým zaměstnanců přímé péče.

TERAPIE

V našem Domově poskytujeme tyto terapie:

 • Biblioterapie
 • Canisterapie
 • Dramaterapie
 • Ergoterapie
 • Muzikoterapie
 • Logopedie
 • Loutkoterapie
 • Psychoterapie
 • Taneční terapie
 • Terapie smíření
 • Zahradní terapie

 

V případě vaší nabídky hudebního nebo kulturního vystoupení prosím kontaktujte vedoucí úseku ART:

Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová
vedoucí úseku ART
e-mail: jaroslava.slivonova@seniordomov.cz
tel.: 773 808 813

kalendář akcí

květen 2019

Po Út St Čt So Ne
29
30
1 2
3
4 5
6 7 8 9 10 11
13
14
16
17
18
20 21
22
23 24 25 26
27
28
30 31 2

představení domova

Virtuální prohlídka

Časopis Chodováček

archiv časopisu

Člen APSS ČR

548 297 návštevníků webu
zřizovatel
partneři