Informace

Služby ART = aktivizace, rehabilitace, terapie Informace

AKTIVIZACE

Volnočasové aktivity slouží k naplnění života seniorů smysluplnou činností, která klientům přináší radost, pohyb, poučení a zábavu. Aktivizaci klientů se plně věnují aktivizační pracovnice v úzké spolupráci s klíčovými pracovníky na všech patrech.

DS Chodov nabízí celou řadu možností trávení času:

SPOLEČENSKÉ ČINNOSTI

 • Aktivní dopoledne/odpoledne na jednotlivých odděleních;
 • Besedy;
 • Dámský klub;
 • Dech, řeč a pohyb;
 • Keramická dílna;
 • Kondiční cvičení;
 • Kulturní vystoupení (divadlo, koncert);
 • Kulinářství (vaření, pečení);
 • Literární klub;
 • Literární návraty;
 • Šperkařská dílna;
 • Oslava narozenin;
 • Pěvecký sbor;
 • Poslech audioknih;
 • Povídání pro potěchu ducha;
 • Procházky po okolí;
 • Promítání filmů a videí;
 • Relaxační cvičení;
 • Reminiscence;
 • Setkání výboru obyvatel a stravovací komise;
 • Společenské hry;
 • Sportovní hry;
 • Spoteee;
 • Tanec vsedě;
 • Trénování paměti;
 • Pánský klub;
 • Zpívání pro radost na jedn. patrech;
 • Výlety;
 • Výtvarný ateliér;
 • Zahradničení.

INDIVIDUÁLNÍ ČINNOSTI

 • Individuální aktivity (čtení, povídání, hry, audioknihy/filmy);
 • Individuální muzikohraní;
 • Individuální tvoření;
 • Pastorační služba u lůžka;
 • Pomoc při práci s počítačem;
 • Zvířátko u lůžka.

Další možnosti trávení času:

 • Bosonohá stezka;
 • Bylinkový koutek;
 • Cukrárna;
 • Čtenářská místnost (automat na kávu, denní tisk, časopisy, počítač);
 • Chodováček (časopis DS Chodov);
 • Dětský koutek (pro návštěvy s dětmi);
 • Dobrovolnictví (možnost mít svého dobrovolníka);
 • Kavárna;
 • Kaple (bohoslužba slova, mše svatá, setkání nad biblí s farářkou);
 • Knihovna (možnost půjčení knih, časopisů, počítač);
 • Masážní křeslo;
 • Pétanque hřiště;
 • Posezení na zahradě nebo v atriové zahradě;
 • Posilovací stroje na zahradě;
 • Reminiscenční místnost;
 • Ruské kuželky;
 • Sportovní koutky na patrech;
 • Tělocvična (rehabilitační stroje, rotoped, Spoteee, šlapadlo, motomed, basketball);
 • Web (www.seniordomov.cz), Facebook, Instagram, YouTube;
 • Zimní zahrada.

REHABILITACE

DS Chodov klientům nabízí odbornou rehabilitační péči, kterou zajišťují kvalifikované fyzioterapeutky. Fyzioterapie je poskytována především imobilním klientům, kteří potřebují individuální a specificky zaměřenou terapii, která probíhá u lůžka na pokojích klientů.

Jde zejména o:

 • léčebnou tělesnou výchovu;
 • dechovou rehabilitaci;
 • cévní gymnastiku;
 • cvičení na neurofyziologickém podkladě;
 • nácvik koordinace a stability;
 • vertikalizace a chůze;
 • procvičování kognitivních funkcí a nácvik soběstačnosti;
 • výběr a nácvik používání vhodných kompenzačních pomůcek;
 • a další odborné rehabilitační techniky.

Ambulantní část rehabilitace je vybavena specializovanými diagnostickými a terapeutickými zdravotnickými přístroji. K dispozici je zde magnetoterapie, ultrazvuk, parafín, vodoléčba, termoterapie, fototerapie a jiné.

Součástí práce fyzioterapeutek je využití ergoterapie pro dosažení maximální soběstačnosti klientů, jejich aktivního zapojení do života a zvýšení kvality života.

V rámci ergoterapie se provádí zejména:

 • rozvoj hrubé a jemné motoriky;
 • nácvik koordinace a vytrvalosti;
 • rozvoj vnímání a senzomotoriky;
 • kognitivní dovednosti;
 • nácvik činností ADL.

DS Chodov není specializované rehabilitační pracoviště a fyzioterapie tedy není poskytována standardně a kontinuálně u všech klientů. Rehabilitační péče probíhá vždy na základě doporučení lékaře, a to zejména u těch klientů, u kterých došlo k akutnímu zhoršení pohybového aparátu. Zároveň je však rehabilitace poskytována i u klientů, kde je možné díky rehabilitaci dosáhnout zlepšení či alespoň udržení co nejvyšší míry soběstačnosti v případě postupného zhoršování zdravotního stavu a celkové dekondici. V rámci rehabilitační péče spolu úzce spolupracuje celý tým zaměstnanců přímé péče.

TERAPIE

V našem Domově poskytujeme tyto terapie:

 • Biblioterapie;
 • Canisterapie;
 • Dramaterapie;
 • Ergoterapie;
 • Muzikoterapie;
 • Logopedie;
 • Loutkoterapie;
 • Psychoterapie;
 • Taneční terapie;
 • Terapie smíření;
 • Zahradní terapie.

 

V případě vaší nabídky hudebního nebo kulturního vystoupení prosím kontaktujte vedoucí úseku ART:

Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová
vedoucí úseku ART
e-mail: jaroslava.slivonova@seniordomov.cz
tel.: 773 808 813

kalendář akcí

leden 2022

Po Út St Čt So Ne
27 28 30 31 1 2
3 4
5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1
2
3 4 5 6

představení domova

Virtuální prohlídka

Časopis Chodováček

archiv časopisu

Člen APSS ČR

1 380 594 návštevníků webu
zřizovatel
partneři