Ceník za ubytování a stravu

Služby Ceník za ubytování a stravu

Domov pro seniory Chodov se při všech svých činnostech řídí Zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a dalšími vnitřními pravidly. Cena za pobyt a stravu je stanovena s ohledem na typ pokoje (jednolůžkový, dvoulůžkový a trojlůžkový pokoj) a stravy. Pohybuje se v rozmezí od 11.160,-Kč do 11.780,- Kč za měsíc. Do ceny za pobyt a stravu není započten příspěvek na péči. V případě umístění klienta v Domově náleží příspěvek na péči tomuto zařízení.

Ubytování

Pokoj Ubytování Strava Celkem
1-lůžkový 6 510 Kč 5 270 Kč 11 780 Kč
2-lůžkový 6 200 Kč 5 270 Kč 11 470 Kč
3-lůžkový 5 890 Kč 5 270 Kč 11 160 Kč

Stravování

   
Snídaně + přesnídávka 30 Kč  
Oběd 39 Kč  
Večeře + 2. večeře (9) 31 Kč  
Celkem hodnota potravin /den  100 Kč  
Režijní náklady /den 70 Kč  
Celkem 170 Kč  

 

Každý z klientů pobírá starobní, či vdovský důchod v určité výši. Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní předpis. Dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění, § 73. odst. 3 vám po úhradě za stravování a ubytování při poskytování pobytových služeb musí zůstat alespoň 15 % vašeho příjmu jako tzv. kapesné. Klient si sám určuje, zda je mu celá tato částka (15%) vždy 15. den v měsíci vyplácena v hotovosti, či zda je mu ukládána na depozitní účet v Domově, či zda je mu z těchto 15 % část vyplácena v hotovosti a zbytek je ukládán na depozitní účet. Z důchodu se měsíčně hradí ubytování (dle typu pokoje, ve kterém bydlíte – jednolůžkový pokoj 210 Kč/den, dvoulůžkový pokoj 200 Kč/den a třílůžkový pokoj 190 Kč/den) a strava na celý měsíc (170 Kč/den).

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči se nezapočítává do úhrady za vaše ubytování a stravu! Na co se tedy tento příspěvek používá? Příspěvek na péči (PnP) náleží lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají zajištění, či přijímání stravy, pomoc s osobní hygienou a při výměně inkontinentních pomůcek či s pomocí výkonu fyziologické potřeby, s oblékáním a pohybem. Pracovníci domova vám tak umožňují prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní život s přihlédnutím k vašim individuálním potřebám, zabraňují tak vašemu sociálnímu vyloučení a co nejvíce podporují soběstačnost v rámci vašich možností. Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života. Jsou to různé aktivizační činnosti, dále např. schopnost komunikovat, nakládat s penězi či předměty osobní potřeby, obstarat si osobní záležitosti, uvařit si, vyprat a uklidit. V případě, že osoba, která pobírá PnP, bydlí doma, náleží tento příspěvek osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. V případě umístění osoby -  klienta do domova pro seniory, náleží celá výše příspěvku na péči zařízení a slouží na úhradu služeb péče (§73 odst.4 zák.č. 108/2006 Sb.).

V případě klientů bez PnP v našem Domově nejde o klienty, kteří na PnP nemají nárok, ale o klienty, kterým bylo o PnP teprve zažádáno, ale i přesto jsou jim úkony péče poskytovány. PnP je vždy přiznáno zpětně. Sociální pracovnice Domova žádají jak o přiznání PnP, tak v případě nízkého stupně PnP (z důvodu zhoršení zdravotního stavu klientů) žádají o vyšší stupeň PnP. Do doby přiznání vyššího stupně PnP, je péče hrazena z provozních prostředků. U klientů v I., II., III. a IV. stupni závislosti je příspěvek na péči plně vyčerpáván. O příspěvku rozhoduje krajská pobočka příslušného Úřadu práce. Příspěvek na péči se rozlišuje ve 4 stupních.

kalendář akcí

prosinec 2021

Po Út St Čt So Ne
30 1 2
3
4 5
6
7 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21
22
23 24 25 26
27 28 30 31 1 2

představení domova

Virtuální prohlídka

Časopis Chodováček

archiv časopisu

Člen APSS ČR

1 346 450 návštevníků webu
zřizovatel
partneři