VĚDECKO-TECHNICKÝ KLUB

O nás / Aktuality / VĚDECKO-TECHNICKÝ KLUB

VĚDECKO-TECHNICKÝ KLUB

VĚDECKO-TECHNICKÝ KLUB

Srdečně Vás zveme!

              


12. 6.  a 30. 10. 2023

Až do dalekého vesmíru pomyslně přenesl diváky VTK Vladimír Remek, jediný československý kosmonaut a v pořadí osmdesátý sedmý návštěvník kosmu, který 2. března 1978 v kosmické lodi Sojuz 28 zahájil svou vesmírnou misi, trvající od startu po přistání 7 dní, 22 hodin a 16 minut.

 

 


29. 5 .2023

Ve Vědecko technickém klubu se tentokrát probírala fyzikální chemie. Doc. Květoslava Stejskalová vylíčila klientům dlouhou cestu Jaroslava Heyrovského až k Nobelově ceně.


22. 5. 2023

Do tajemstvím opředené historie Svobodného zednářství pomohl posluchačům nahlédnout Dr. Ing. Petr Ort.

I takové téma patří do Vědecko-technického klubu.


15. 5. 2023

Dr. Eliška Zábranová z oddělení seismotektoniky, Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, přenášela v rámci VTK na téma Tsunami a vlastní kmity Země.

Při přednášce posluchačům vysvětlila, že Země neustále a různými způsoby kmitá. Též zaznělo, proč a jak vzniká v moři tsunami.


24. 4. 2023

Prof. Jiří Chýla, CSc. Z Fyzikálního ústavu AV ČR se pokusil vyložit klientům vznik a obsah vesmíru z pohledu dnešní vědy. I on sám však přiznal, že k pochopení celé problematiky lidský mozek nestačí. 

 


17. 4. 2023

V rámci Vědecko-technického klubu se klienti dozvěděli, proč je kolagen hodný, ale i zlý a ošklivý. Přednášel docent Tomáš Suchý z oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR.


27. 3. 2023

Návštěvníci Vědecko-technického klubu se dozvěděli, jak zemětřesení utváří zemský povrch. Přednášela dr. Petra Štěpančíková z oddělení neotektoniky a termochronologie Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR.


20. 3. 2023

Seismicita na Slovensku: základní informace, zajímavosti z měření, takové bylo téma přednášky Dr. Lucii Fojtíkové z oddělení seismotektoniky, Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR. 

Použita fotografie ze zdroje: https://www.irsm.cas.cz/index.php?page=adresar_detail&id=107


13. 3. 2023

MUDr. Oliver Profant, Ph.D., primář Otorinolaryngologické kliniky 3. LF UK a FNKV přiblížil účastníkům VTK zajímavé téma Zhoršení sluchu způsobené věkem. 

 


27. 2. 2023

Vědecko-technický klub se tentokrát zaměřil na Peru. Dr. Jan Klimeš z Oddělení inženýrské geologie Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR pobyl v této zemi 19 let a své osobní prožitky a zkušenosti poutavě sdílel s nadšenými posluchači. 


20. 2. 2023

V rámci prvního únorového setkání se účastníci Vědecko-technického klubu pomyslně ocitli ve vesmíru. Ing. David Hlaváček, Ph. D. z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR přednášel klientům a hostům o české účasti na vesmírném detektoru gravitačních vln LISA.

 


23. 1 . 2023

První VTK v letošním roce byl věnován Chartě 77, její historii a významu. 

Na toto téma poutavě přednášela Mgr. Marta Edith Holečková, Ph.D. z oddělení sociálních a kulturních dějin Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.


Tisková zpráva k prvnímu výročí Vědecko-technického klubu v Domově pro seniory Chodov a ke spolupráci s Akademií věd ČR

24. 10. 2022

Je tomu rok, co v Domově pro seniory Chodov ve spolupráci s Akademií věd ČR zahájil svou činnost Vědecko-technický klub (VTK) napříč generacemi. Sama myšlenka propojit pod střechou domova pro seniory lidi, jež spojuje vášeň pro vědu, vznikla ještě před vypuknutím pandemie covid-19. Během dlouhých a náročných měsíců boje se zákeřným virem sil, času a energie na nic jiného nezbývalo, nicméně myšlenka o „návratu“ veteránů vědy do živé interakce se svým oborem neopouštěla ani nás, ani již v té době oslovenou Akademii věd ČR. V listopadu 2021 se projekt VTK rozjel v DS Chodov v pilotní verzi, v prozatímní komornější variantě pouze pro obyvatele Domova. Neklesající zájem, aktivní účast a pravidelnost setkávání ukázaly životaschopnost myšlenky. A tak se od dubna 2022 Domov pro seniory Chodov stal prvním pobytovým zařízením služeb pro seniory, do kterého čtvrtletně docházejí vědci z Akademie věd ČR, aby prozatím pouze místním seniorům v přednáškách přiblížili dění ve vědních oborech.

Dne 11. dubna 2022 DS Chodov navštívila předsedkyně Akademie věd prof. Eva Zažímalová s bývalým předsedou Akademie věd prof. Jiřím Drahošem. Oběma velice děkujeme za projevenou důvěru k projektu a podporu původní myšlenky. Jako prvního jsme totiž oslovili pana senátora Jiřího Drahoše, kterého zaujala naše myšlenka propojení seniorů z řad vědců, akademiků, vysokoškolsky vzdělaných odborníků (hlavně v technických oborech) se světem současné, dynamicky se rozvíjející vědy. Odborná znalostní kapacita personálu v sociálních službách nemohla totiž uspokojit u takových klientů neutuchající potřebu poznávání. V průběhu přípravné fáze a následně v době pandemických omezení se původní myšlenka vyvíjela, a nakonec byl na jejím základě ve spolupráci s týmem Akademie věd vytvořen společný projekt.

Během prvního roku si účastníci VTK vyslechli přednášku Pavla Suchana z Astronomického ústavu AV ČR, spisovatele a ředitele Nakladatelství Academia Jiřího Padevěta a doktorky Evy Doležalové z Historického ústavu AV ČR. Kromě osobního setkání s vědci poskytuje AV ČR seniorům z DS Chodov své videomateriály a popularizační časopisy. V plánu jsou i návštěvy jednotlivých pracovišť AV ČR.

Po vyhodnocení ročního běhu pilotní fáze projektu lze přistoupit k realizaci dalšího kroku. Oslovujeme tím všechny pražské kluby seniorů, zejména v Praze 11, a pražské střední školy s nabídkou zapojit se do projektu VTK napříč generacemi. Přednášející vědci a klienti DS Chodov uvítají nové členy klubu, kteří se buď vážně zajímají o otázky vědy a techniky, anebo působili či působí ve vědeckých a technických oborech. V návaznosti na „oborovou“ skladbu členů klubu a projevený zájem o témata bude ve spolupráci s AV ČR vytvořen tematický plán přednášek.

VTK je živým projektem, jehož cílem je na půdě Domova pro seniory Chodov propojovat generace lidí, kteří již zasvětili, nebo mají v úmyslu zasvětit svůj život vědě a technice. Chceme nejen obohatit životní a odborné zkušenosti účastníků projektu, ale zároveň odbourávat stereotyp o uzavřenosti a omezenosti domovů pro seniory. Do sociálních služeb totiž komunitní život patří. A jedna taková, prozatím neobvyklá, vědecko-technická komunita bude vznikat v rámci projektu VTK napříč generacemi za podpory AV ČR. Zapojte se do ní i vy!


Historie, vývoj a aktivity VTK

1. 11. 2021

U příležitosti konání prvního ročníku vědeckého festivalu Týden Akademie věd ČR zahájil Domov pro seniory Chodov 1. listopadu 2021 dlouho plánovanou činnost Vědecko-technického klubu napříč generacemi.

Působení tohoto klubu bude probíhat také ve spolupráci s Akademií věd ČR. Domov pro seniory Chodov bude prvním pobytovým zařízením sociálních služeb pro seniory, do kterého budou čtvrtletně docházet vědci z Akademie věd ČR a skrze přednášky prezentovat dění ve všech vědních oborech. Snahou spolupráce je také propojení generací na půdě popularizace vědy v prostorech Domova pro seniory Chodov, kde se na setkání ve Vědecko-technickém klubu (dále VTK) budou scházet jak klienti zařízení, tak i další senioři nebo studenti a jejich rodiče – zkrátka všichni, kdo se zajímají, co je nového ve světě vědy.   

Setkávání VTK probíhá každé pondělí od 15.30 do 16.30 v Domově pro seniory Chodov. Pokud pandemie Covid-19 překazí osobní setkávání, přesuneme se do virtuálního prostoru. Svou účast na některém ze setkání již přislíbila také předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

Akademie věd ČR poskytla DS Chodov sérii oficiálních popularizačních časopisů AV ČR za rok 2020 a 2021, jež budou přístupny klientům v knihovničkách na jednotlivých patrech a ve čtenářském zákoutí.

V pátek 4. 2. 2022 nabídneme některým členům klubu virtuální prohlídku Jaderné elektrárny Temelín se Skupinou ČEZ. Virtuálně se přeneseme do  interaktivního studia elektrárny, odkud se budeme moci  zúčastnit on-line výletu do elektrárny.

O dalších krocích projektu Vás budeme informovat.


8. 2. 2022

Virtuální prohlídka Jaderné elektrárny Temelín sklidila velký úspěch. Zájemci o exkurzi byli spokojeni, že se v on-line prostředí mohli podívat do míst, kam není vstup v současné době možný. Děkujeme!


18. 2. 2022

Další virtuální návštěva elektrárny v rámci VTK proběhne v pátek 25. 2. 2022. Tentokrát zavítáme do elektrárny, využívající obnovitelné zdroje energie se Skupinou ČEZ.

Členové klubu se společně virtuálně přenesou do interaktivního studia, odkud se budou moci ve stanovený čas zúčastnit on-line výletu do elektrárny.

Na setkání se zájemci opět těší.


16. 3. 2022

VTK ve spolupráci s Akademií věd ČR srdečně zve všechny zájemce a členy klubu na diskusní pořad Křeslo pro hosta s prof. RNDr. Evou Zažímalovou, CSc., předsedkyní Akademie věd České republiky. Pořad se uskuteční dne 11. dubna 2022 od 15:30 hod. v divadelním sále Domova.

 


11. 4. 2022

Jsme hrdí na to, že jsme v Domově mohli přivítat paní prof. RNDr. Evu Zažímalovou, CSc., předsedkyni Akademie věd ČR a pana prof. Jiřího Drahoše, který tuto čestnou funkci zastával v období 2009 až 2017.

Přijeli do Domova v rámci avizovaného setkání Vědecko-technického klubu. Beseda byla velmi zajímavá a přínosná pro všechny členy VTK.


30. 4. 2022

Další přednášku VTK ve spolupráci s Akademií věd ČR povede pan Pavel Suchan, tajemník Astronomického ústavu Akademie věd ČR. Setkání na půdě Domova proběhne 13. 6. 2022 a srdečně zveme nejen členy VTK.

 


20. 6. 2022

Přednáška s panem Pavlem Suchanem, tajemníkem Astronomického ústavu Akademie věd ČR, byla doslova vesmírně zajímavá. Klienti, kteří se zajímají o astronomii, se mohli pomocí hvězdářského dalekohledu podívat do vesmíru a to konkrétně na slunce. Předtím dostali odpověď na otázku, zda v 21. století najdeme ještě tmu.

Více fotografií naleznete zde.


1. 9. 2022

Dalším přednášejícím, který přijal pozvání VTK, je pan Jiří Padevět.

Jiří Padevět (* 20. července 1966 Praha) je český spisovatel a nakladatel. Od roku 2006 je ředitelem nakladatelství Academia. V roce 2014 získal cenu Magnesia Litera za knihu Průvodce protektorátní Prahou. Za stejnou publikaci obdržel i ocenění Slovník roku 2013.

Pro členy VTK, ale i ostatní zájemce, nabízí tato možnost prostor k diskusi na téma konce války.

Srdečně zveme.

 


21. 9. 2022

Konec války a začátek míru v Čechách - rok 1945. Toto téma poutavě rozvedl spisovatel a ředitel nakladatelství Academia Jiří Padevět. 

Diskutoval nejen se členy VTK, ale i s dalšími návštěvníky diskuse, kteří se o dané téma zajímají. Přednášku doplnili svými postřehy i klienti, kteří tuto dobu sami prožili.


 


21. 10. 2022

Na 1. 11. 2022 je plánována přednáška PhDr. Evy Doležalové, Ph.D. na téma Jan Hus - planoucí osa českých dějin. Srdečně zveme členy VTK i ostatní zájemce do divadelního sálu Domova.

 


5. 11. 2022

Přednáška PhDr. Evy Doležalové, Ph.D. na téma Jan Hus - planoucí osa českých dějin byla velmi zajímavá, zároveň následná diskuse obohatila návštěvníky o řadu informací.


2. 1. 2023

Srdečně zveme členy Vědeckotechnického klubu i další zájemce o předášky na další setkání Klubu. Tentokrát se mnoho zajímavého dozvíme z přednášky paní dr. Marty Edith Holečkové a to v pondělí 23. ledna od 15:30. Nosným tématem bude Charta 77.


Publikováno: 13. 10. 2023 Autor: Kateřina Svobodová Sekce: Aktuality

kalendář akcí

květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30
1 2 3 4 5
6 7 8
9
10 11 12
13
14 15 16 18 19
20 21 22 24 25 26
27
29
30 31 1 2

představení domova

Virtuální prohlídka

Časopis Listy z domova

archiv časopisu

Člen APSS ČR

APSS ČR logo

1 955 521 návštevníků webu
zřizovatel
Praha
partneři

Logo partnera Praha Logo partnera Mezi námi Logo partnera Europlasma Logo partnera Rigalli Logo partnera Kaleido Logo partnera Semileas Logo partnera PD Logo partnera Kimberly Logo partnera Tena Logo partnera Hartmann Logo partnera Mladí duchem Logo partnera Fysi