Informace

AKTIVIZACE

Volnočasové aktivity slouží k naplnění života seniorů smysluplnou činností, která klientům přináší radost, pohyb, poučení a zábavu. Aktivizaci klientů se plně věnují aktivizační pracovnice v úzké spolupráci s klíčovými pracovníky na všech patrech.

DS Chodov nabízí celou řadu možností trávení času:

SPOLEČENSKÉ ČINNOSTI

 • Aktivní dopoledne/odpoledne na jednotlivých odděleních;
 • Besedy;
 • Dámský klub;
 • Dech, řeč a pohyb;
 • Keramická dílna;
 • Kondiční cvičení;
 • Kulturní vystoupení (divadlo, koncert);
 • Kulinářství (vaření, pečení);
 • Literární klub;
 • Literární návraty;
 • Šperkařská dílna;
 • Oslava narozenin;
 • Pěvecký sbor;
 • Poslech audioknih;
 • Povídání pro potěchu ducha;
 • Procházky po okolí;
 • Promítání filmů a videí;
 • Relaxační cvičení;
 • Reminiscence;
 • Setkání výboru obyvatel a stravovací komise;
 • Společenské hry;
 • Sportovní hry;
 • Spoteee;
 • Tanec vsedě;
 • Trénování paměti;
 • Pánský klub;
 • Zpívání pro radost na jedn. patrech;
 • Výlety;
 • Výtvarný ateliér;
 • Zahradničení.

INDIVIDUÁLNÍ ČINNOSTI

 • Individuální aktivity (čtení, povídání, hry, audioknihy/filmy);
 • Individuální muzikohraní;
 • Individuální tvoření;
 • Pastorační služba u lůžka;
 • Pomoc při práci s počítačem;
 • Zvířátko u lůžka.

Další možnosti trávení času:

 • Bosonohá stezka;
 • Bylinkový koutek;
 • Cukrárna;
 • Čtenářská místnost (automat na kávu, denní tisk, časopisy, počítač);
 • Chodováček (časopis DS Chodov);
 • Dětský koutek (pro návštěvy s dětmi);
 • Dobrovolnictví (možnost mít svého dobrovolníka);
 • Kavárna;
 • Kaple (bohoslužba slova, mše svatá, setkání nad biblí s farářkou);
 • Knihovna (možnost půjčení knih, časopisů, počítač);
 • Masážní křeslo;
 • Pétanque hřiště;
 • Posezení na zahradě nebo v atriové zahradě;
 • Posilovací stroje na zahradě;
 • Reminiscenční místnost;
 • Ruské kuželky;
 • Sportovní koutky na patrech;
 • Tělocvična (rehabilitační stroje, rotoped, Spoteee, šlapadlo, motomed, basketball);
 • Web (www.seniordomov.cz), Facebook, Instagram, YouTube;
 • Zimní zahrada.

REHABILITACE

DS Chodov klientům nabízí odbornou rehabilitační péči, kterou zajišťují kvalifikované fyzioterapeutky. Fyzioterapie je poskytována především imobilním klientům, kteří potřebují individuální a specificky zaměřenou terapii, která probíhá u lůžka na pokojích klientů.

Jde zejména o:

 • léčebnou tělesnou výchovu;
 • dechovou rehabilitaci;
 • cévní gymnastiku;
 • cvičení na neurofyziologickém podkladě;
 • nácvik koordinace a stability;
 • vertikalizace a chůze;
 • procvičování kognitivních funkcí a nácvik soběstačnosti;
 • výběr a nácvik používání vhodných kompenzačních pomůcek;
 • a další odborné rehabilitační techniky.

Ambulantní část rehabilitace je vybavena specializovanými diagnostickými a terapeutickými zdravotnickými přístroji. K dispozici je zde magnetoterapie, ultrazvuk, parafín, vodoléčba, termoterapie, fototerapie a jiné.

Součástí práce fyzioterapeutek je využití ergoterapie pro dosažení maximální soběstačnosti klientů, jejich aktivního zapojení do života a zvýšení kvality života.

V rámci ergoterapie se provádí zejména:

 • rozvoj hrubé a jemné motoriky;
 • nácvik koordinace a vytrvalosti;
 • rozvoj vnímání a senzomotoriky;
 • kognitivní dovednosti;
 • nácvik činností ADL.

DS Chodov není specializované rehabilitační pracoviště a fyzioterapie tedy není poskytována standardně a kontinuálně u všech klientů. Rehabilitační péče probíhá vždy na základě doporučení lékaře, a to zejména u těch klientů, u kterých došlo k akutnímu zhoršení pohybového aparátu. Zároveň je však rehabilitace poskytována i u klientů, kde je možné díky rehabilitaci dosáhnout zlepšení či alespoň udržení co nejvyšší míry soběstačnosti v případě postupného zhoršování zdravotního stavu a celkové dekondici. V rámci rehabilitační péče spolu úzce spolupracuje celý tým zaměstnanců přímé péče.

TERAPIE

V našem Domově poskytujeme tyto terapie:

 • Biblioterapie;
 • Canisterapie;
 • Dramaterapie;
 • Ergoterapie;
 • Muzikoterapie;
 • Logopedie;
 • Loutkoterapie;
 • Psychoterapie;
 • Taneční terapie;
 • Terapie smíření;
 • Zahradní terapie.

 

V případě vaší nabídky hudebního nebo kulturního vystoupení prosím kontaktujte vedoucí úseku ART:

Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová
vedoucí úseku ART
e-mail: jaroslava.slivonova@seniordomov.cz
tel.: 773 808 813

kalendář akcí

představení domova

Virtuální prohlídka

Časopis Listy z domova

archiv časopisu

Člen APSS ČR

APSS ČR logo

1 916 010 návštevníků webu
zřizovatel
Praha
partneři

Logo partnera Praha Logo partnera Mezi námi Logo partnera Europlasma Logo partnera Rigalli Logo partnera Kaleido Logo partnera Semileas Logo partnera PD Logo partnera Kimberly Logo partnera Tena Logo partnera Hartmann Logo partnera Mladí duchem Logo partnera Fysi