Pravidla pro přijímání darů

Chcete-li nám pomoci v naší práci, můžete nás podpořit finančním nebo věcným darem, který pomůže zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.

Pravidla pro přijímání darů se řídí Směrnicí č. 11. Není-li v Darovací smlouvě uvedeno, kam má být věcný dar umístěn nebo k  jakému účelu mají být finanční prostředky použity, rozhoduje o nich ředitelka Domova, přičemž respektuje záměr dárce.

Zaměstnanec DS Chodov nepřijímá od fyzických, ani právnických osob žádné finanční prostředky, dary, služby nebo jiné výhody pro sebe či pro osoby blízké, které by mohly případně ovlivnit jeho rozhodování nebo narušit poctivý přístup k  pracovním úkolům.

DS Chodov nemůže přijímat věcné ani finanční dary od zájemců o službu ani jejich rodin a  blízkých před uzavřením Smlouvy o poskytnutí sociální služby v DS Chodov. Drobné věcné dary jsou evidovány v Knize darů na každém oddělení, věcné a  finanční dary jsou dokladovány darovacími smlouvami, které jsou evidovány na ekonomickém úseku.

Odpovědnou osobu k  převzetí a  rozhodnutí o převzetí daru je ředitelka Domova nebo její zástupce. Všechny přijaté dary jsou evidovány, věcný dar je zařazen do  evidence majetku dle ceny a  doby použitelnosti. Pokud je dar určen obecně pro potřeby DS Chodov uloží se finanční prostředky do rezervního fondu.

Finanční dar se přijímá na účet Domova, nebo proti příjmovému dokladu do pokladny Domova. Věcný dar přejímá ředitelka Domova fyzicky od dárce nebo jeho zástupce.

Drobou pozornost přijme zaměstnanec DS Chodov pouze v případě, pokud by odmítnutím mohlo dojít k negativnímu citovému pohnutí ze strany klienta, jeho rodiny či blízkých. Přijetí takové pozornosti nesmí mít v žádném případě vliv na postoj a chování zaměstnanců vůči žádnému z klientů, jejich rodin nebo blízkých. Důsledně je dbáno na to, aby byl dar použit k  dohodnutému účelu a nedošlo k jeho zneužití, např. je osobně ředitelkou nebo jejím zástupcem kontrolován. Po přijetí daru dojde k  poděkování dárci - buď ve formě ústní, nebo písemné. V případě souhlasu dárce může dojít k prezentaci předání daru a poděkování na veřejných místech (webové stránky DS Chodov).

Zaměstnanci DS Chodov si velice váží spokojenosti klientů, jejich rodin a blízkých s poskytovanou službou, kterou je nejlepší projevit pochvalou, a to přímo pracovníky, s jejichž službami jste spokojeni, nebo informovat jejich nadřízené. Pochvala může být ústní nebo písemná – dopisem, nebo vhozením do  schránky důvěry. Písemná pochvala nás potěší nejvíce, neboť si ji můžeme schovat a  znovu přečíst.

Darovací smlouva ve formátu PDF.

Pokud chce někdo poskytnout dar, je vhodné se předem domluvit, jaké pomůcky nebo prostředky zařízení potřebuje a k  jakému účelu bude dar využit.

V současné době bychom byli rádi za vkusné obrazy, květináče a obaly na květináče, pomůcky do výtvarné a  keramické dílny (pastelky, fixy, látky, rámečky, korálky, provázky, glazovací barvy, barvy na sklo, hedvábí na malování atd.), záclony, závěsy, povlečení, přehozy na postel, lampičky, společenské hry (Člověče nezlob se, Domino, karty, pexeso atd.), předplatné různých časopisů, ubrusy, prostírání, servírovací misky, elektrické pomůcky pro trénování paměti (tablet), nerozbitné nádobí, sponzorování kulturních akcí.

Za všechny sponzorské dary předem děkujeme nejen naším jménem, ale především jménem našich klientů.

kalendář akcí

květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30
1 2 3 4 5
6 7 8
9
10 11 12
13
14 15 16 18 19
20 21 22 24 25 26
27
29
30 31 1 2

představení domova

Virtuální prohlídka

Časopis Listy z domova

archiv časopisu

Člen APSS ČR

APSS ČR logo

1 955 538 návštevníků webu
zřizovatel
Praha
partneři

Logo partnera Praha Logo partnera Mezi námi Logo partnera Europlasma Logo partnera Rigalli Logo partnera Kaleido Logo partnera Semileas Logo partnera PD Logo partnera Kimberly Logo partnera Tena Logo partnera Hartmann Logo partnera Mladí duchem Logo partnera Fysi