Ceník za ubytování a stravu

Domov pro seniory Chodov se při všech svých činnostech řídí Zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a dalšími vnitřními pravidly.

Ceny platné od 1. 5. 2024

Ubytování / měsíc

Byt Ubytování    
1-lůžkový A+B 8 680 Kč    
1-lůžkový B se sprchou 8 742 Kč    
1-lůžkový D 8 835 Kč    
2-lůžkový A+B 8 370 Kč    
2-lůžkový D 9 145 Kč          
2-lůžkový Pyšely 8 060 Kč    
3-lůžkový A + B 8 060 Kč    
3-lůžkový Pyšely 7 750 Kč    

Stravování / den

Snídaně + přesnídávka 45 Kč  
Oběd 55 Kč  
Večeře + 2. večeře (9) 45 Kč  
Celkem hodnota potravin /den  145 Kč  
Režijní náklady /den 90 Kč  
Celkem 235 Kč  

Každý z klientů pobírá starobní, či vdovský důchod v určité výši. Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní předpis. Dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění, § 73. odst. 3 vám po úhradě za stravování a ubytování při poskytování pobytových služeb musí zůstat alespoň 15 % vašeho příjmu jako tzv. kapesné. Klient si sám určuje, zda je mu celá tato částka (15%) vždy 15. den v měsíci vyplácena v hotovosti, či zda je mu ukládána na depozitní účet v Domově, či zda je mu z těchto 15 % část vyplácena v hotovosti a zbytek je ukládán na depozitní účet. Z důchodu se měsíčně hradí ubytování (dle typu pokoje, ve kterém bydlíte) a strava na celý měsíc.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči se nezapočítává do úhrady za vaše ubytování a stravu! Na co se tedy tento příspěvek používá? Příspěvek na péči (PnP) náleží lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají zajištění, či přijímání stravy, pomoc s osobní hygienou a při výměně inkontinentních pomůcek či s pomocí výkonu fyziologické potřeby, s oblékáním a pohybem. Pracovníci domova vám tak umožňují prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní život s přihlédnutím k vašim individuálním potřebám, zabraňují tak vašemu sociálnímu vyloučení a co nejvíce podporují soběstačnost v rámci vašich možností. Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života. Jsou to různé aktivizační činnosti, dále např. schopnost komunikovat, nakládat s penězi či předměty osobní potřeby, obstarat si osobní záležitosti, uvařit si, vyprat a uklidit. V případě, že osoba, která pobírá PnP, bydlí doma, náleží tento příspěvek osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. V případě umístění osoby -  klienta do domova pro seniory, náleží celá výše příspěvku na péči zařízení a slouží na úhradu služeb péče (§73 odst.4 zák.č. 108/2006 Sb.).

V případě klientů bez PnP v našem Domově nejde o klienty, kteří na PnP nemají nárok, ale o klienty, kterým bylo o PnP teprve zažádáno, ale i přesto jsou jim úkony péče poskytovány. PnP je vždy přiznáno zpětně. Sociální pracovnice Domova žádají jak o přiznání PnP, tak v případě nízkého stupně PnP (z důvodu zhoršení zdravotního stavu klientů) žádají o vyšší stupeň PnP. Do doby přiznání vyššího stupně PnP, je péče hrazena z provozních prostředků. U klientů v I., II., III. a IV. stupni závislosti je příspěvek na péči plně vyčerpáván. O příspěvku rozhoduje krajská pobočka příslušného Úřadu práce. Příspěvek na péči se rozlišuje ve 4 stupních.

kalendář akcí

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
4
5 6 7
8 9 11 12 13 14
15 16
17
18 19 20 21
22 23 25 26 27 28
29
31
1 2 3 4

představení domova

Virtuální prohlídka

Časopis Listy z domova

archiv časopisu

Člen APSS ČR

APSS ČR logo

2 001 572 návštevníků webu
zřizovatel
Praha
partneři

Logo partnera Praha Logo partnera Mezi námi Logo partnera Europlasma Logo partnera Rigalli Logo partnera Kaleido Logo partnera Semileas Logo partnera PD Logo partnera Kimberly Logo partnera Tena Logo partnera Hartmann Logo partnera Mladí duchem Logo partnera Fysi